netFormulary
 Report : A-Z HCD items in Formulary 17/09/2019 01:59:22
[Back]
 
Section Status CCG Name
10.01.03 Formulary CCG Abatacept Orencia®
01.05.03 Formulary CCG Adalimumab Humira® Imraldi ®
10.01.03 Formulary CCG Adalimumab Humira® Imraldi ®
10.01.03 Formulary CCG Apremilast Otezla®
10.01.03 Formulary CCG Baricitinib Olumiant®
13.05.03 Formulary CCG Brodalumab Kyntheum ®
10.01.03 Formulary CCG Certolizumab Pegol Cimzia®
13.05.03 Restricted Use CCG Dupilumab Dupixent®
10.01.03 Formulary CCG Etanercept Enbrel®, Benepali®
01.05.03 Formulary CCG Golimumab Simponi®
10.01.03 Formulary CCG Golimumab Simponi®
13.05.03 Formulary CCG Guselkumab  Tremfya®
01.05.03 Formulary CCG Infliximab Remicade® / Inflectra® / Remsima®
10.01.03 Formulary CCG Infliximab Remicade®, Remsima®, Inflectra®
10.01.03 Formulary CCG Rituximab (rheumatology) MabThera® / Truxima®
10.02.01 Formulary CCG Sarilumab  Kevzara ®
10.01.03 Formulary CCG Secukinumab Cosentyx ®
13.05.03 Formulary CCG Secukinumab Cosentyx®
13.05.03 Formulary CCG Tildrakizumab Ilumetri®
10.01.03 Formulary CCG Tocilizumab RoActemra®
01.05.03 Formulary CCG Tofacitinib Xeljanz®
10.02.01 Formulary CCG Tofacitinib Xeljanz®
01.05.03 Formulary CCG Ustekinumab Stelara®
10.01.03 Formulary CCG Ustekinumab Stelara®
Berkshire West NHS